Karlavagen_1_2_tr_1437_9256625 - Vision Fastighetsmäkleri