Datapolicy - Vision Fastighetsmäkleri
Integritetspolicy för Vision Mäkleri.

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda Visions tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@visionmakleri.se

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du anlitar en av våra fastighetsmäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker vår hemsida eller är i kontakt med Vision på annat sätt, såsom på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis Lantmäteriet eller kompletterande av adressuppgifter från eniro.se Hitta.se eller liknande. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress.
 • Konto- och betalningsuppgifter för köpare och säljare.
 • Enhetsinformation såsom ip-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar.
Varför behöver vi dina uppgifter?
Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som Vision utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen och lagen om penningtvätt. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att erbjuda dig så bra tjänster som möjligt. Vision Mäkleri behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen – Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig):

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster – Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen – Följa tillämplig lagstiftning
 • För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig – Andra berättigade intressen
 • För utskick av erbjudanden och marknadsföring – Andra berättigade intressen
Vad är berättigat intresse?
När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse. Exempelvis att kunna erbjuda dig bostadstips och slutprisinformation. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. För den lagliga grunden – berättigat intresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Visions behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.
Varför behöver vi ditt personnummer?
Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vision säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

 • Samarbetspartners. Vision erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, där besiktningsföretag erbjuder förmedling av försäkringar, besiktningar och mätningar, samt annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution.
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut till FMI eller till mäklares försäkringsbolag.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Vision under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
 • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse)
 • För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.
Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter:
Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Vision Mäkleri
Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på info@visionmakleri.se.